24.06.2010

23.06.2010 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı


                  KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARI

23.06.2010 Çarşamba Günü 13’nolu dairede toplanan Fidan apartmanı Kat Malikleri Kurulu yeterli çoğunluğun sağlanmasından sonra çatı tadilat ve onarımı ile ilgili konuyu tartışmış ve karara bağlamıştır.

Buna göre
1.       Teklif veren firmalarla işcilik üzerinden anlaşılmasına ve malzemelerin Kat Malikleri Kurulunun belirlediği komisyon tarafından araştırılıp fiyat tespiti yapılmasına
2.       Fiyat teklifi veren firmalardan en uygun teklifi verenlerden Meda İnşaat, Akcan İnşaat ve Ekşioğlu İnşaattan işçilik tekliflerinin tekrar alınarak pazarlık neticesi bu firmalardan birisinin komisyon tarafından seçilmesine
3.       Adı geçen komisyon üyeliklerine Harun Arslan, Oğuz Alper Nuhoğlu, Ünsal Çavuşoğlu ve Nusret İşcan’ın seçilmesine
4.       Çatı için gerekli olacak bütün malzemelerin markasıyla birlikte belirlenerek komisyon üyeleri tarafından farklı firmalardan fiyat teklifleri alınmasına
5.       Yapılacak olan bütün tadilat ve tamirat masraflarının paylaşımının apartman yönetimi planında belirtildiği arsa payı nispetinde (dairelerden 8/120 ; dükkanlardan 12/120) yapılmasına


oybirliği ile karar verilmiştir.
    
Çatıda yapılacak işlemler :
1.       Çatı kiremitlerinin komple sökülmesi
2.       Tahtaların üzerine (kiremitlerin altına) uygun mebran serilmesi
3.       Kiremitlerin yeniden yerleştirilmesi
4.       Eski, kırık kiremitlerin atılması
5.       Gizli derelerin sıvı maddeyle yalıtımın yapılması
6.       Kırık ve eski kiremitlerin değiştirilmesi
7.       Asansör kulesinin sıvı maddeyle yalıtımının yapılması
8.       Tavan arasının izalasyonunun yapılması